SMILE Laser

Den allra senaste tekniken inom ögonlaser

Vi är stolta över att vara den enda ögonkliniken i Sverige att erbjuda denna fantastiska synkorrigeringsteknik.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) är den mest avancerade ögonlasertekniken. Behandlingen är snabb, med minimalt ingrepp och mycket effektiv. Tekniken används i över 60 länder och har framgångsrikt genomförts över 1 miljon gånger.

KUL FAKTA: Visste du att i USA är SMILE den enda tekniken jämte LASEK att bli accepterad av militären och för piloternas utbildning för flygcertifieringar. Detta är fantastiska nyheter för alla som tidigare diskvalificeras för nedsatt syn, vilka nu kan korrigeras med den nya metoden.

Minimalt ingrepp. Snabbt. Effektivt. Fantastiskt resultat.

Vad är SMILE?

SMILE korrigerar närsynthet och astigmatism eller en kombination av de båda med bara ett mycket litet snitt på hornhinnans yta. Denna mycket noggranna procedur med hög precision är den senaste utvecklingen inom laserbehandlingar.

SMILE använder ett lasersystem (Femto-sekund) med hög precision. Lasern skapar en liten linsformad bit av hornhinnans vävnad som kallas lentikel. Det tar i genomsnitt 23 sekunder. Kirurgen tar sedan bort den linsformade biten genom ett litet snitt i den främre delen av ögat. Detta omformar hornhinnan och korrigerar synfelet.

Fördelar

Minimalt ingrepp: Under proceduren görs endast ett 2–4 mm brett snitt på ögats yta. En tunn linsformad bit som bildas av lasern inuti hornhinnan avlägsnas genom denna öppning.

Bibehållen ögonstabilitet:Hela de yttre lagren av hornhinnan är praktiskt taget opåverkade vid SMILE.

Minimal risk för torra ögon: Torra ögon är mycket ovanligt efter en SMILE-operation då man inte påverkar hornhinnans nerver.

Vem är lämpad för SMILE? För att kunna svara på frågan så behöver man alltid genomgå en noggrann synundersökning. SMILE kan vara ett alternativ till dig som lider av närsynthet och astigmatism. Den är ännu inte ett alternativ för dig med översynthet.

Egenskaper

Operation i ett steg: Operationen utförs i ett enda steg med en högprecisionslaser. Lasern väljer ett tunt skikt precis under ytan av ögat samtidigt som det skapar en liten öppning på ögats yta. Lasern arbetar tyst och snabbt utan att lukta. Dessutom ligger patienten på ett och samma ställe från början till slut.

Femtosekund: SMILE använder endast en femtosekundlaser som programmeras att oskadligt passera genom de övre skikten av hornhinnan och endast fokusera på ett specifikt underskikt av hornhinnan för att skapa den linsformade biten (lentikeln). Det vill säga:

  • Hornhinnans yttre skikt avlägsnas ej.
  • Endast ett mycket litet snitt på ögats yta.

Hornhinnans nerver, som stimulerar tårkörtlarna, påverkas bara i liten grad, så de kan fortfarande hjälpa till att hålla ögat fuktigt. Biverkningar såsom torra ögon är ovanligt.

För mer information, se vår faktasida eller kontakta oss för att tala med din kontaktperson.