Add-On Tilläggslins

Det allra senaste inom synfelskirurgi

Ibland efter en ögonoperation som t.ex gråstarroperation eller ett linsbyte, kan ett kvarvarande synfel bestå vilket innebär att synfelet inte har lyckats avhjälpas helt.

Istället för att leva med det kvarvarande synfelet kan ögonläkaren överväga att operera in en tilläggslins (Add-On) , vilket förbättrar synen ännu mer.

Sträva efter perfektion. Add-On tilläggslins kan vara lösningen för dig.

Vilka är Add-Onlinser för?

Efter en gråstarr- eller linsbytesoperation kan ett litet synfel vara kvar. Det är inte möjligt att förutsäga exakt hur den nya linsen kommer att hamna i ögat och därför uppstår det ibland att det finns ett kvarvarande synfel efter operationen. Av den anledningen kan ögonläkaren överväga att operera in en Add-Onlins.

Den här metoden används när det redan finns en artificiell lins inopererad eller när ett linsbyte är planerat. Det är också möjligt att operera in en multifokal Add-On för att ge seende på alla avstånd och därmed slippa sina glasögon.

Add-On används i följande fall

Till att korrigera ett kvarvarande synfel (närsynthet, översynthet eller brytningsfel) efter en gråstarr- eller linsbytesoperation.

Som en komplettering i ett eller två steg i samband med ett linsbyte med en multifokal lins.

Som förstärkning av den tidigare artificiella linsen vid korrigering av mycket brytningsfel.

Hur vet jag om jag är en kandidat?

Det finns fyra olika typer av Add-Onlinser. För att veta vilket alternativ som är rätt för dig måste vi göra en noggrann undersökning. Boka din konsultation idag!