FS-LASIK

Den vanligaste ögonlasermetoden.

Om du funderar på en ögonlaseroperation är LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ett mycket bra alternativ. Tekniken är oerhört snabb och effektiv. Synen är vanligen återställd inom några timmar efter operationen.

LASIK är den vanligaste och mest utbredda lasermetoden.

Vad är LASIK?

Med LASIK behandlas synfel genom att det översta lagret av hornhinnan viks bort och vävnaden under omformas. Om en Femtosekundlaser används kallas denna typ av metod för FS-LASIK. LASIK är en lasermetod som används för att behandla närsynthet, översynthet och astigmatism. Sedan början av 1990-talet har LASIK varit den mest populära kirurgiska behandlingsmetoden för att korrigera synfel.

Med LASIK skapar en kirurg en flik av vävnad på framsidan av ögat för att exponera de inre skikten av hornhinnevävnaden för lasern. Kirurgen använder en Femtosekundlaser. Detta steg av proceduren kallas FS-LASIK. När fliken viks bort formar en Excimerlaser hornhinnan genom att ta bort den exponerade vävnaden. FS-LASIK-proceduren avslutas genom att kirurgen stänger fliken och den återgår till sin ursprungliga position.

Fördelar

Erfarenhet: LASIK har varit standardbehandlingen i över 20 år. Många kirurger har lång erfarenhet av metoden.

Snabb återhämtning: Synen blir vanligtvis tydligare inom ett par timmar efter operationen och stabiliseras gradvis under de följande veckorna.

Tillgänglighet: LASIK är för närvarande den vanligaste och mest utbredda lasermetoden.

Egenskaper

FS Lasik: Kirurgen skapar en flik med en laser i det yttre ögonskiktet som öppnas för att exponera det inre skiktet av hornhinnan.

Laserprecision: Efter att fliken har vikts upp använder man en excimerlaser för att korrigera synfelet. Lasern avlägsnar bara den nödvändiga vävnaden och lämnar resten av hornhinnan opåverkad.