PTK

Förbättra synen och vardagen med denna ögonlaseroperation.

Den här metoden används främst för att behandla ärr på hornhinnan och andra typer av sjukdomar på hornhinnans yta, t ex hornhinnedystrofier och återkommande och kroniska ytliga hornhinnesår.

Minskar ärrbildning. Förbättrar synen. Effektiv.

Vad är PTK?

PTK står för Photo Therapeutic Keratectomy. Denna metod använder laser för att behandla synproblem, främst sjukdomar på hornhinnans yta.

Syftet med metoden är inte att ta bort glasögonbehovet utan att avlägsna, eller minska de smärtsamma symptom som ytbaserade hornhinnesjukdomar kan ge t.ex. hornhinnegrumlingar som påverkar synskärpan eller ärrbildning i hornhinnan. Detta görs genom att jämna ut hornhinnan och på så vis förbättra läkningsprocessen. PTK kan kombineras med en PRK och man kan då uppnå ett förbättrat ”sjukdomstillstånd” samtidigt som man uppnår friheten från glasögon och linser.

Den största skillnaden mellan PTK och LASEK, FS-LASIK och PRK är att metoden behandlar medicinska tillstånd såsom hornhinnedystrofier. Med andra ord finns det ett tydligt medicinskt behov för denna operation.

Indikationer

Metoden är lämplig för ett stort antal patienter som lider av följande:

  • Ärr på hornhinnan och opacitet (från trauma och infektioner på hornhinnan)
  • Hornhinnedystrofi (Reis-Buckler’s, granulat och gitter)
  • Salzmann’s nodulär degeneration
  • Bandkeratopati
  • Smärtsam bullous keratopati

 

Patienter med djupa skador på hornhinnan är inte lämpliga för denna teknik.