Behandling av torra ögon

Behandla dina ögon på det sätt de förtjänar.

Besvara frågorna:

Har du torra, kliande ögon?

Blir dina ögon irriterade och rödsprängda utan anledning?

Orsakar dina ögon dig smärta och obehag vilket får dig att kisa och blinka mer än vanligt?

Om du svarade ja på dessa frågor kan du ha drabbats av torra ögon, och vi kan hjälpa dig!


Mellan 10-20 % av Sveriges befolkning lider av torra ögon. Många lever med obehag utan att veta att allvarliga bekymmer kan uppstå.

Torra kliande ögon kan kännas helt överväldigande och energikrävande. Ljuskänslighet, röda ögon och rinnande ögon- de är alla symtom på ögonirritationer och infektioner. När synen är nedsatt eller ännu värre- orsakar smärta och obehag- kan man lätt lägga ner mycket tid på att hitta lindring.

På Aveny Ögonklinik gör vi allt vi kan för att hjälpa dig att hitta lösningen på dina torra ögon, irritationer och infektioner. Det finns inget mer givande än att bevittna uttrycket av lättnad när vi har hjälpt till.

Varför lida längre? Låt oss hjälpa dig!

Varför lida? Låt oss hjälpa dig!

Vad orsakar torra ögon?

Det finns många bakomliggande faktorer som kan orsaka problem med torra ögon. Torra ögon kännetecknas ofta av tårkörtlarnas reducerade förmåga att bilda tårar och / eller att något stör tårkanalen så att vätskan inte når ut i ögat. Torra ögon kan också bero på mängden fett i tårvätskan, p.g.a. att fettkörtlarna inte producerar tillräckligt mycket fett alternativt producerar för dålig kvalitet på fettet. Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som följd. 

Vad kan du göra för att hjälpa mig?

Det första steget är att bestämma orsaken till din smärta och irritation. Vi utför en noggrann undersökning för att identifiera och diagnostisera problemen och alternativen som finns tillgängliga för dig. Vi analyserar sammansättningen och kvaliteten på tårvätskan, tårkanalerna och hornhinnorna för att säkerställa att det inte finns några förträngningar eller skador. Efter undersökningen rekommenderar vi den bästa behandlingen för dina ögon och, om nödvändigt, bokar eventuella uppföljningsundersökningar.

Beroende på grad av ögontorrhet kan vi rekommendera dig behandlingar med ögondroppar eller en kirurgisk lösning 

Vad är en E-Eye-behandling?

Torra ögon kan med den kunskap som finns idag behandlas med hjälp av modern utrustning. Idag kan vi hjälpa cirka 80 % av våra kunder med torra ögon och helt eliminera deras problem. De övriga 20 % kan oftast få lindring av sina problem med ett markant minskat obehag som resultat.

E-Eye är den första och enda medicinska enheten i världen som använder Intense Regulated Pulsed Light, IRPL, och är speciellt utformad för behandling av torra ögon. Behandlingen med E-Eye är icke-kirurgisk, smärtfri och ofarlig för ögat.

Behandlingen är uppdelad i tre steg. Boka en konsultation för att se om du är lämpad för en behandling med E-Eye.