Näthinnebehandlingar (retina)

Tidig upptäckt är nyckeln

Näthinnan kan drabbas av flera olika sjukdomar, t.ex. AMD ( åldersförändringar i gula fläcken ), näthinneavlossning och vaskulära sjukdomar

Med en korrekt diagnos finns det behandlingar att få. Många behandlingar kan förhindra eller bromsa ytterligare skador om de diagnostiseras tidigt.

Hantera näthinnesjukdomar i tid.

Exempel på sjukdomar på näthinnan

Blodkärlsocklusion
En blodkärlsocklusion kan förekomma i en av de artärer eller vener som levererar blod till näthinnan och / eller synnerven. Dessa ocklusioner kan orsaka allvarlig och plötslig synförlust. Om du upplever detta tillstånd, kontakta din läkare omedelbart.

Det finns olika typer av ocklusioner:

Gren venocklusion (BRVO), Central retinalartärocklusion (CRAO), Central retinalvenocklusion
Din ögonläkare kan diagnostisera tillståndet.

AMD: Age-related Macular Degeneration
Gula fläcken är den mest centrala delen av näthinnan. Makula degeneration innebär ohälsosamma förändringar på gula fläcken. Dessa förändringar kan leda till nedsatt syn och blir vanligare ju äldre vi blir.
Förändringarna i gula fläcken kan delas in i två typer; en torr form och en våt form.

Den torra formen är den vanligaste och representerar cirka 85 procent av dem som får sjukdomen. Synnedsättningen är ofta långsam och leder sällan till allvarliga synnedsättningar.

Den våta formen påverkar de resterande 10–15 procenten. Den uppstår plötsligt och kan orsaka allvarliga synproblem. Den våta formen orsakas av bildandet av nya blodkärl under gula fläcken. Blodkärlen läcker vätska, blöder lätt och orsakar svullnad under näthinnan. Om näthinnan är svullen under lång tid bildas ärr, vilket leder till synnedsättning.

Behandling kan inte bota den våta formen men man kan i vissa fall bromsa synskadorna. Tidig upptäckt är nyckeln. En metod som har revolutionerat behandlingen av våt makula degeneration under senare år är injektion av läkemedel som hämmar tillväxten av nya blodkärl.

Näthinneavlossning
Näthinneavlossning är precis vad namnet säger – näthinnan lossnar från sin bas, ögats inre vägg. Om det inte upptäcks kan man förlora synen.

När näthinnan lossnar kan en svart skugga uppträda som motsvarar det förlorade området. Skuggans storlek ökar långsamt.

Resultaten från ögonkirurgi och behandlingar är vanligtvis mycket goda.

Optisk Neurit

Vad är optisk neurit?
Det är ett inflammatoriskt tillstånd i nerven mellan ögats näthinna och hjärnan. Man upplever att ögat blir ljuskänsligt och ömt. Det är ett relativt sällsynt tillstånd och man vet inte idag orsaken till synproblemet.

Vid behandling är prognosen god.

Egenskaper

Sjukdomar på näthinnan orsakar synstörningar. Det kan vara dimsyn, synfältspåverkan eller synförlust. Om du upplever något av dessa symptom, bör du alltid söka hjälp omedelbart.

Behandlingar

Näthinnesjukdomar behandlas med olika typer av laseroperationer, droppar och i vissa fall injektioner.

Läs om våra ögonlasermetoder hos Avesyn Ögonklinik