Behandlingar mot grönstarr (glaucom)

Vi hjälper dig med rätt behandling

Grönstarr är en sjukdom som påverkar ögats nerver. Det kan orsaka synnedsättning  i synfältet. Det brukar beskrivas som en gradvis minskning av synen över tid. Sjukdomen ökar ofta trycket i ögat, men förekommer också vid normalt eller lågt ögontryck. Den finns i både kroniska och akuta former, och vi kan behandla dem båda.

Vi diagnostiserar och behandlar din grönstarr.

Vad är kronisk grönstarr?

Detta är den vanligaste formen och kallas också öppenvinkelglaukom och utvecklas långsamt. Vattenkammaren som får ögat att “formas” filtreras inte i samma takt som vätska produceras, vilket får trycket i ögat att stiga.

Du kan få sjukdomen i ett eller båda ögonen. Om bara ett öga drabbas kompenserar det friska ögat för synförlusten i det andra. Därför upplever du ingen försämring av synen. Det kan ta flera år innan du märker av det.

Vad är akut grönstarr?

Denna form – som också kallas akut trångvinkelglaukom – är inte lika vanlig. Den uppstår plötsligt och orsakar kraftig smärta. Smärtan beror på ett totalt stopp i vattenkammarens flöde, vilket leder till att trycket i ögat blir mycket högt. Den akuta formen kräver omedelbar medicinsk hjälp och snabb behandling.

Behandling

Behandlingen innebär vanligen en kombination av olika ögondroppar avsedda att sänka ögontrycket. Operation kan också vara ett alternativ. Om du tror att du är drabbad, är det första steget att kontakta oss för en grundlig undersökning.