Diabetesrelaterade Behandlingar

Förebyggande vård för dina ögon

Till följd av diabetes kan man få påverkan på sina ögon genom bl.a. grönstarr, gråstarr och andra synrelaterade problem.

Genom regelbundna undersökningar kan vi upptäcka problem i ett tidigt skede och öka möjligheterna till att bromsa problemen.

Proaktiv strategi. Förebyggande vård. Stödjande miljö.

Hur påverkar diabetes ögonen?

Diabetes kan vara skadligt för dina ögon. Det kan skada de små blodkärlen i näthinnan, vilket är den bakre delen av ögat. Detta tillstånd kallas diabetes retinopati. Det ökar också risken för grönstarr, gråstarr och andra ögonproblem.

Du kanske inte känner av att det finns någon skada på dina ögon förrän problemet har blivit stort. Men med regelbundna ögonundersökningar kan vi hitta symptom i ett tidigt skede och förhindra att det blir värre.

Fördelar med tidig upptäckt

Med tidig upptäckt kan du ta itu med allvarliga ögonproblem, såsom:

Gråstarr: Linsen i ögat blir grumlig.
Grönstarr:  Ökat tryck i ögat som kan leda till synfölust.
Makulaödem:  Suddig syn på grund av svullnad till följd av att vätska läcker ut i gula fläcken
Näthinneavlossning

Egenskaper

Förändringar på näthinnan på grund av diabetes behandlas oftast med laser. Behandlingen strävar efter att bevara den visuella förmågan men förbättrar sällan synskärpan.
Behandlingen tar mellan 5 och 20 minuter och du kan gå hem direkt efteråt. Vi har möjlighet att ge lokalbedövning för att du ska känna dig mer bekväm. Behandling och återhämtning varierar från person till person.