EyeMax Mono-linsimplantat

För patienter med förändringar på näthinnan.

Exempel före behandlingen Exempel efter behandlingen

Eyemax mono är ett linsimplantat som främst är utformat för att lindra trycket på det visuella systemet och förbättra avståndsseendet och läsförmågan.

Linsen är utformad för att minimera påföljden av skador på näthinnan och bibehålla den bästa syn som ögat kan uppnå.

Förhindra ytterligare försämring av din syn. Förbättra glasögon-receptet.

Vad är EyeMax Mono?

EyeMax Mono är en avancerad behandling där en lins implanteras på de patienter som drabbats av problem med sin makula, även kallad gula fläcken. Makula är den del av näthinnan som svarar för detaljseendet. Den vanligaste orsaken till dessa skador är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) – detta resulterar i förvrängning av bilder eller att vissa delar av det centrala synfältet saknas. Man kan då få svårigheter att läsa och att se ansikten.

EyeMax är en lins som flyttar bilden från den skadade delen av gula fläcken till en frisk del. Den fortsätter att fungera även när sjukdomen förvärras.

Fördelar

I vilken utsträckning ett tillstånd som åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) påverkar enskilda patienter varierar kraftigt. EyeMax är primärt utformat för att förbättra avståndssynen och läsförmågan. Den kommer att minimera effekterna av en allvarlig skada på näthinnan och bibehålla den bästa syn din gula fläcken kan uppnå.

Vissa patienter som har EyeMax-linsen har förbättrat sin syn så mycket att de ser 5 fler rader på syntesttavlan än innan operationen. I en studie av 60 ögon med AMD och mycket mild eller ingen grå starr fann man förbättringar av avståndssynen med i genomsnitt 3 rader och närsynen med mer än 2 rader efter det att EyeMax implanterats. Patienter med den lägsta synskärpan före operationen upplevde den största förbättringen av avståndssynen. De med den bästa synskärpan före operation fick den största förbättringen av närseendet.

Egenskaper

Om man är lämplig för en EyeMax Mono-implantation bedöms från fall till fall. Din ögonkirurg kommer att avgöra om du är en kandidat till behandlingen och förklara de potentiella riskerna och fördelarna. Det allra första steget är att boka en konsultation så att vi kan bestämma alternativen för dina specifika behov.