KONTINUITETSINFORMATION
FRÅN AVENY ÖGONKLINIG

Med anledning av spridningen av COVID-19 är vi i vårt samhälle alla drabbade på något sätt.
Detta innebär att vi alla måste vidta försiktighetsåtgärder och agera på sätt vi normalt sätt inte skulle behövt.

På Aveny Ögonklinik håller vi oss ständigt uppdaterade och följer myndigheternas information kring det epidemiologiska läget och förhåller oss givetvis strikt till informationen som myndigheterna kommunicerar.
Utifrån informationen tar vi löpande beslut för att garantera säkerheten för våra patienter och medarbetare på Aveny Ögonklinik.
Vår verksamhet fortgår och vid ändringar kommer samtliga kunder informeras om vilka åtgärder som vidtas.

Med start Tisdag 17:e Mars vidtar vi följande åtgärder:

  • Sedan 2020-03-13 stämmer vi av med samtliga patienter om de har eller haft symptom senaste 14 dagarna
  • Vi omgrupperar personal i receptionen och reducerar bemanningen och kontakten med patienterna
  • Vi reducerar kontakten med patienter utanför våra sterila salar till yttersta mån
  • Säkerställer att samtliga patienter omhändertas och mottas med största tillförsikt
  • Övriga besökare, utöver patienter och våra läkare/patientkoordinatorer tillåts inte vistas i våra lokaler

Vi kommer hålla er löpande informerade om vårt arbeta att hantera denna situation och hoppas på ert stöd och samarbete för att hantera detta som kanske är, allas, vårt viktigaste uppdrag hittills.
Vid frågor och om-/avbokningar hänvisar vi till vårt kundcenter på Tel: 031-755 6060.

 

Hossein Shams

Överläkare och Styrelseordförande

page1image46237184