KONTINUITETSINFORMATION
FRÅN AVENY ÖGONKLINIG

Med anledning av spridningen av COVID-19 är vi i vårt samhälle alla drabbade på något sätt.
Detta innebär att vi alla måste vidta försiktighetsåtgärder och agera på sätt vi normalt sätt inte skulle behövt.

På Aveny Ögonklinik håller vi oss ständigt uppdaterade och följer myndigheternas information kring det epidemiologiska läget och förhåller oss givetvis strikt till informationen som myndigheterna kommunicerar.
Utifrån informationen tar vi löpande beslut för att garantera säkerheten för våra patienter och medarbetare på Aveny Ögonklinik.
Vår verksamhet fortgår och vid ändringar kommer samtliga kunder informeras om vilka åtgärder som vidtas.

För våra patienters och medarbetares säkerhet ombeds du som uppvisar symptom på förkylning, feber eller har varit i kontakt med någon smittad att inte besöka någon av våra mottagningar. Vänligen ta kontakta oss per telefon.

Likaså ombeds vår personal som uppvisar symtom att stanna hemma. Därför kan vi till följd av detta behöva boka om din besökstid för din säkerhets skull.

Vår personal använder munskydd vid patientnära arbete. Om du har tillgång till ett munskydd uppmanar vi dig att använda detta under ditt besök.

Vi har tillsatt extra hygien- och städrutiner och spritar av alla ytor regelbundet. Det finns tillgång till handsprit för alla våra besökare.

Kaffeautomater är avstängda och tidningar har tagits bort från väntrum för att minimera kontakten.

Vi ber dig att visa extra hänsyn och komma på utsatt tid, eventuellt 5-10 minuter innan. Efter ditt besök ber vi dig att lämna kliniken omgående. Detta för att vi behöver hålla ner antalet personer i våra väntrum.

Antalet sittplatser i våra väntrum har reducerats för att säkerställa avståndet mellan våra besökare.

Anhöriga/Medföljande ombeds vänta utanför klinikens lokaler. Undantag gäller ledsagare eller tolk.

Vi kommer hålla er löpande informerade om vårt arbeta att hantera denna situation och hoppas på ert stöd och samarbete för att hantera detta som kanske är, allas, vårt viktigaste uppdrag hittills.
Vid frågor och om-/avbokningar hänvisar vi till vårt kundcenter på Tel: 031-755 6060.

 

Hossein Shams

Överläkare och Styrelseordförande

page1image46237184