Jag har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen. Kan ni hjälpa mig med ett intyg?

 Kategori

Ta en kopia på föreläggandet och skicka in till oss. Vi behöver veta vad intyget avser samt vilka undersökningar som ska utföras. Viktigt att tänka på vid intyg till Transportstyrelsen är att det är ditt ansvar och inte läkarens att intyget kommer in i tid enligt föreläggandet. Intyget kostar 2 000kr utöver patientavgiften vid besöket.

Andra nyhetsinlägg