Gäller frikort hos er?

 Kategori

Ja. Frikort får man om man sammanlagt betalt 1 100 kr för besök inom öppenvården inom en 12 månaders period. Frikortet täcker då patientavgifterna för resterande delen av perioden.

Om du är under 20 år eller över 85 år har du avgiftsfri vård inom öppenvården.

Andra nyhetsinlägg