Kvalitet för oss innebär att:

 

 • Erbjuda vård av internationell toppklass med korta väntetider
 • Vår utrustning alltid genomgår service av certifierade tekniker
 • Alltid ge relevant information anpassad efter patientens behov och kunskap
 • Att tillsammans med externa parter alltid granska oss själva för att ständigt bli bättre
 • Identifiera, ständigt uppdatera och sedan uppfylla lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

 

Vårt miljöarbete innebär att vi:

 

 • noga kontrollerar och följer den miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet
 • utvärderar vår miljöpåverkan ur ett brett perspektiv för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda
 • är resurseffektiva och bygger kunskap för att ta miljöhänsyn vid val och nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vi stimulerar innovationer, teknikutveckling och nytänkande
 • skall skydda miljön genom att förebygga föroreningar som kommer från vårt arbete

 

Aveny Ögonklinik vill inte bara se till att vår verksamhet påverkar miljön negativt så lite som möjligt, utan vidtar också åtgärder för att påverka miljön positivt. Detta genom att vi b.la.

 

 • Ställer krav på våra leverantörer
 • Använder 100% förnybar el genom hela vår verksamhet
 • Klimatkompenserar samtliga personalresor som t.ex. utbildningstillfällen och kongresser (Vi beräknar CO2e-utsläpp av flyg, tåg, bil samt hotellvistelser som sedan klimatkompenseras genom ett ekonomiskt bidrag till valbara projekt som t.ex. Biomassa i Sri Balaji, Trädplantering i Sodo eller solenergi i Godawari.