Kvalité & miljö

högkvalitativ vård
som tar hänsyn till miljön

Aveny Ögonklinik har funnits till på Göteborgs paradgata ända sedan hösten 2009 och har under tiden etablerat sig och blivit det självklara valet för personer i behov av högkvalitativ ögonsjukvård i Göteborg.

Kvalitet för oss innebär att:

  • Erbjuda vård av internationell toppklass med korta väntetider
  • Vår utrustning alltid genomgår service av certifierade tekniker
  • Alltid ge relevant information anpassad efter patientens behov och kunskap
  • Att tillsammans med externa parter alltid granska oss själva för att ständigt bli bättre
  • Identifiera, ständigt uppdatera och sedan uppfylla lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innebär att vi:

  • noga kontrollerar och följer den miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet
  • utvärderar vår miljöpåverkan ur ett brett perspektiv för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda
  • är resurseffektiva och bygger kunskap för att ta miljöhänsyn vid val och nyttjande av varor, tjänster och arbetsmetoder. Vi stimulerar innovationer, teknikutveckling och nytänkande

Aveny Ögonklinik vill inte bara se till att vår verksamhet påverkar miljön negativt så lite som möjligt, utan vidtar också åtgärder för att påverka miljön positivt. Detta genom att vi b.la.

  • Ställer krav på våra leverantörer.
  • Använder 100% förnybar el

Det här är vi på Aveny Ögonklinik