Vad är gråstarr?

 Kategori

Grå starr, eller katarakt som det heter i medicinska termer, innebär att ögats naturliga lins grumlas.

I takt med att gråstarren tilltar försämras oftast synförmågan gradvis eftersom att linsen blir mer ogenomskinlig.

Andra nyhetsinlägg