När ska man söka vård?

 Kategori

Om du misstänker att du har gråstarr bör du kontakta en optiker eller ögonläkare.

Tidigare var man tvungen att vänta tills gråstarren ”mognat” innan man kunde operera,

Men tack vare den medicinska utvecklingen med operationsmetoden och den medicin tekniska utrustningen kan man idag operera ögat så snart patienten upplever att synförmågan försämrats och påverkar det dagliga livet.

Andra nyhetsinlägg