Jag har varit hos en ögonläkare som konstaterat att jag har gråstarr. Vad händer nu?

 Kategori

Operation är enda effektiva behandlingen för gråstarr.

Innan operation kommer ögat att undersökas på nytt. Man kommer mäta ögats längd med hjälp av laser (eller ultraljud beroende på hur tät gråstarren är) för att sedan beräkna vilken styrka den konstgjorda linsen ska ha.

Vid operation får du lokalbedövning med ögondroppar. Den grumlade linsen delas in i bitar med hjälp av ultraljud som sedan ”äts” upp genom pupillen via ett litet snitt i hornhinnan. Därefter sätts den konstgjorda linsen in. Operationen tar vanligtvis ca. 20 min och du kan gå hem samma dag.

Andra nyhetsinlägg