Hur vet man om man fått gråstarr?

 Kategori

Vanligtvis har du märkt en synnedsättning de senaste åren eller månaderna. Några av de vanligaste symptomen är att du:

  • Får sämre och suddigare syn
  • Lätt bländas (T.ex. vid bilkörning i mörker)
  • Upplever dubbelseende
  • Har svårare att bedöma avstånd (T.ex. vid trottoarkanter)
Andra nyhetsinlägg