Hur blir synen efter en gråstarroperation?

 Kategori

Efter operationen kan du fortfarande uppleva lite dimsyn emellanåt. Färger kan ofta upplevas lite blåare. Det är mycket vanligt att det skaver och kliar i ögat i upp till ett par veckor efteråt. Ögat kan även vara rött och irriterat. En rekommendation kan vara tårersättningsdroppar, som ofta hjälper.

En tid efter operationen, vanligtvis ca. 6 veckor, behöver du ev. prova ut nya glasögon, som komplement till den nya linsen. Detta gör du hos din optiker. Personer, oftast yngre, som före operationen kunnat växla mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon.

Andra nyhetsinlägg