Hur fungerar det med reseersättning?

 Kategori

Du har rätt till ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Om du vid besöket frågar i receptionen ang. reseersättning kommer ni få en blankett/intyg som ni fyller i och skickar in enligt anvisningarna. För mer information se broschyren ”Sjukresor” eller besök Vårdguiden 1177.

Andra nyhetsinlägg